BMI kalkylatorn är ett enkelt verktyg för räkna ut ditt BMI och ta reda på om du bör göra förändringar i vardagen. BMI är en formel för att mäta förhållandet mellan vikt och längd. Denna formel mäter om du är normalvikt, undervikt eller övervikt. 

Vad säger mitt BMI?

18,5 och under: Undervikt

Hälsa och energi kan gynnas av viktuppgång. Tveka inte på att kontakta en vårdcentral eller dietist för professionell hjälp. 

18,5-24,9: Normalvikt

Försökt att behålla din vikt genom att äta tillräckligt och träna regelbundet. Om du håller en jämn nivå mellan träning och mat går du varken upp eller ner i vikt och behåller din optimala vikt. 

25-29.9: övervikt

Vid BMI nivåer över 25 klassas du enligt BMI skalan som övervikt och det finns en risk för att din kropp är ohälsosam. Om du däremot övergår till eller redan behåller en hälsosam livsstil är det inte helt säkert att din kropp är ohälsosam. Vill du ha mer hjälp vad gäller övervikt rekommenderar vi dig att kontakta din vårdcentral, dietist eller personlig tränare för mer hjälp.

30 och över: Fetma

Vid en BMI på 30 och över ökar riskerna för sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2, högt blodtryck och blodfettsrubbningar. Tveka inte på att få hjälp utav din vårdcentral, en dietist eller en personlig tränare. 

BMI stämmer inte alltid

BMI funkar inte på alla kroppstyper och kan vara väldigt missvisande för dig. Varför? Jo, för att i formeln tas inte hänsyn till vad din vikt består av. Är du tillexempel väldigt muskulös kommer du förmodligen ha ett väldigt högt BMI som visar att du är överviktig, trots du har en låg fettprocent. BMI fungerar inte heller så bra på barn och äldre eftersom formeln inte tar hänsyn till viktmassa och viktutveckling. 

BMI för barn

För barn finns en egen BMI tabell som kallas för isoBMI och kan räknas ut av BVC, skolsköterskan eller en vårdcentral om du behöver hjälp. Självaste uträckningen sker på samma sätt för isoBMI som för BMI men självaste gränserna för vikterna skiljer sig. Viktigt att nämna är även att isoBMI kan vara missvisande och tar inte hänsyn till viktmassa. För övervikt hos barn går gränsen vid isoBMI 25 och gränsen för fetma är isoBMI 30.

BMI skiljer sig för män och kvinnor

Oftast har män mer muskelmassa än kvinnor och därmed får män mer i BMI än kvinnor. BMI tar inte heller hänsyn till att kvinnor har en högre fettprocent än män.

Hur räknas BMI ut?

Det finns flera metoder för att räkna ut BMI men alla metoder ger samma svar. En metod är att dela vikten i kg på längden som är upphöjd med 2. Ett annat exempel på en uträckning är att multiplicera längden två gånger. Om du är 180cm lång och väger 80 kg delar du 80 med 1.8 x 1.8, alltså 80 delat med 3,24 vilket ger dig ett BMI på 24,69.

Photo by sporlab on Unsplash

Fler kalkylatorer

räkna ut proteinbehov/proteinintag

Men denna kalkylator kan du enkelt räkna ut ditt proteinbehov/proteinintag.  Att äta rätt mängd protein är viktigt för hälsan, muskeluppbyggnad och för dig som har skador och behöver återhämta dig.

Läs mer »

räkna ut ditt kaloribehov/energibehov

Med denna kalkylator kan du räkna ut ditt kaloribehov/energibehov. Kalkylatorn beräknar först ut din basalomsättning (BMR) vilket är ditt kaloribehov om du skulle vara i fullständig vila hela dagen. Välj

Läs mer »